Fordi
mennesker
har værdi

Vi arbejder ud fra en grundlæggende præmis som vi kalder "Fordi mennesker har værdi".
Den værdi øges og stimuleres, når mennesker er engagerede og relationelle.
Engagement og relation kræver mødesteder med plads og "Rum til liv” og her kommer Samværket i spil. Vores værdigrundlag har sine rødder i klassisk evangelisk kristendom.
Vi tror, Evangeliet, tilfører værdi til det enkelte menneske.

Vores Vision

Samværket drømmer om at være et bidrag til 
værdiskabende events og arrangementer. Her skal socialt arbejde, kultur- og musikliv
og kirkelige aktiviteter samles i en oase, som kan rumme alt fra gudstjenester og kirkelige handlinger til en kop kaffe i caféen, til en social “integrations-middag på tværs”
til en fyldt koncertsal.

HVAD

Samværket er en drøm om at skabe et sted med “Rum til liv”. 

Det er en drøm om et samlende og skabende miljø, som bidrager til oplevelser, erfaringer og fællesskaber.
Et mødested for borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Kolding og omegn.
En ramme for sociale, kulturelle og kirkelige aktiviteter. 

Samværket drømmer om at være et bidrag til værdiskabende events og arrangementer.

Her skal socialt arbejde, kultur- og musikliv og kirkelige aktiviteter samles i en oase, som kan rumme alt fra gudstjenester og kirkelige handlinger til en kop kaffe i caféen, til en social “integrations-middag på tværs” til en fyldt koncertsal.

HVORFOR

Vi lever i en tid, hvor mennesker mødes mindre og mindre – på tværs af aldersgrupper, sociale lag, etniske baggrunde og religiøse overbevisninger. 
Mennesker færdes mest blandt “deres egne” og ofte med alt for få meningsfulde relationer.

Forskning viser, at social integration og tætte relationer er livsforlængende og langt mere essentielle for menneskers livskvalitet, end nogle af de klassiske ting vi gør for at skabe et godt liv.

Vi arbejder ud fra en grundlæggende præmis som vi kalder “Fordi mennesker har værdi”.
Den værdi  øges og stimuleres, når mennesker er engagerede og relationelle.
Engagement og relation kræver mødesteder med plads og “Rum til liv” og her kommer Samværket i spil.

HVORDAN

Samværket er et multifunktionelt kulturhus beliggende i den gamle park på Lykkegårdsvej 100 i Kolding og er forbundet med den historiske højskolebygning fra 1957, som i dag beboer Højskolen Acts Academy. 

Området ligger i bydelen Seest og er en fantastisk oase omkranset af park og sø.

Salen er indrette til multifunktionelle formål, og er ideel til musikalske oplevelser i et fremragende akustisk rum.

Samværket er særdeles egnet til konferencer, seminarer, foredrag m.m. Det store åbne og lyse foyer- og café område samt de mange møde- og aktivitetslokaler er med til at fulende rammerne for et vellykke arrangement

En amfi-scene i parken, som er vendt mod den smukke lille sø, er under udvikling til samlende aktiviteter for bydelen og byen.

samværket A/S

BESTYRELSEN

Samværket A/S blev stiftet 1. december 2017, og har følgende bestyrelse 

Jesper Kure

direktør

Jesper Kure

direktør i Samværket A/S

FORMAND

Bernt Høyer

Næstformand

Allan Tind

administrationsleder

Anne Pedersen

administrationsleder i samværket

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

KONTAKT INFO

sociale medier

Åbningstider

Administration
Mandag-fredag: 08:00-16:00

Samværket A/S

CVR-nr: 39265613
Samværket ©